Description & Preview

MOSTLY COLA is a compilation book with a selection of zines and booklets, published in 2010-'11 by Ward Zwart. It also includes previously unreleased works. Selfpublished and printed on 500 copies. 
------

INFO
Mostly Cola by Ward Zwart
206 Pages
Offset printed: black + 1colour
148 x 210 mm (A5)
The book comes with one recto-versoposter A2 poster/cover.

20 euro

  (pictures by MW <---- thanks)


------

 *(in Dutch only, sorry! English version maybe later...)

MOSTLY COLA

Mostly Cola is een verzameling van strips en zines die uitgebracht werden in 2010 en 2011
door Ward Zwart zelf, via zijn DIY-uitgeverij MusMus books. Daarnaast bevat het boek
nooit eerder verschenen tekeningen.

Mostly Cola is geen klassieke beeldroman, geen doorsnee graphic novel of stripalbum,
maar een nieuw experiment met het beeldverhaal. Poëtische potloodtekeningen met tekst-
fragmenten.
Het zelf uitgeven is een bewuste keuze om te protesteren tegen de strijd om macht en de
zucht naar geld en status die de drijfveer zijn van deze maatschappij. Ward haalt zijn inspi-
ratie vooral uit punk-zines en alternatieve small press en heeft weinig of geen connectie
met strips die niet buiten de lijntjes kleuren, waarin tekst afgebakend wordt met tekstbal-
lonnen en waarin een rechtlijnig verhaal, met begin, midden en einde, verteld wordt. Ward
Zwart zoekt naar een nieuwe manier om via tekeningen en tekst een verhaal te vertellen, of
eerder een sfeer te creëren.
Zo kun je je afvragen of de Mickey Mouse-horloges verwijzen naar Ignatius uit A Confed-
eracy of Dunces van John Kennedy Toole en of de wolvenverhalen een knipoog zijn naar
De steppewolf van Herman Hesse. Of gaat het louter om illustratieve en mooi getekende
prenten met tekst erbij? Ward Zwart geeft de lezer ruimte om het antwoord te vinden of
zelf te geven.

Mostly Cola bestaat uit 7 delen: ‘One-Man Watermelon Fight’, ‘Things Fall Apart’, ‘PT.2’,
‘Wolf’, ‘Svart Haas’, ‘Laura’ en ‘Girls, Plants and One Snowman’. De tekeningen grijpen je
bij de keel en de flarden tekst zouden zo uit het dagboek van Ian Curtis afkomstig kunnen
zijn.

Wees er snel bij als u een exemplaar van Mostly Cola wilt bemachtigen want de oplage, 500
exemplaren, is beperkt.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://mostly-cola.blogspot.com of bij Ward Zwart
(E-mail: wardzwart@gmail.com).